HomeAbout UsCRIMINAL TIME TV SHOWDonationNews About Human RightsScientific articles
Armenian GenocideOur newspaperYOUR RIGHTSNEWS NETWORKThe Calendar Daily NEWSAHAZANG WEEKLY
CRIMINAL TIME  NEWSPAPERThe 45th President Of The United States

Ինքնասպանություն

Ինքնասպանությունը մարդկության հավերժական խնդիրներից մեկն է , քանի որ գոյություն ունի այնքան, որքան Երկրի վրա ապրում է մարդը: Սա այն երևույթներից է, որը մանրամասն ուսումնասիրման կարիք ումի, քանի որ ինքնասպանության կանխման համար անհրաժեշտ է խոր գիտելիքներ ունենալ տվյալ երևույթի վերաբերյալ: Ինքնասպանությունը իբրև երևույթ, իբրև անձի ինքնաարտահայտման ձև, վարքային դրսևո-րում, ախտաբանական վիճակ գոյություն ունի այնքան ժամանակ, որքան երկրի վրա ապրում է մարդը: Հասարակության զարգացման արդի փուլը հատկանշվում է սոցիալական լարվածության կտրուկ աճով, որն ուղեկցվում է անձի ներհոգեկան լարվածությամբ և դեզադապտացիայի տարբեր դրսևորումներով, որոնք էլ հանգեցնում են ինքնասպանության աճի: նքնասպանությունը մարդկության հավերժական խնդիրներից մեկն է , քանի որ գոյություն ունի այնքան, որքան Երկրի վրա ապրում է մարդը: Սա այն երևույթներից է, որը մանրամասն ուսումնասիրման կարիք ումի, քանի որ ինքնասպանության կանխման համար անհրաժեշտ է խոր գիտելիքներ ունենալ տվյալ երևույթի վերաբերյալ: Ինքնասպանությունը իբրև երևույթ, իբրև անձի ինքնաարտահայտման ձև, վարքային դրսևորում, ախտաբանական վիճակ գոյություն ունի այնքան ժամանակ, որքան երկրի վրա ապրում է մարդը: Հասարակության զարգացման արդի փուլը հատկանշվում է սոցիա-լական լարվածության կտրուկ աճով, որն ուղեկցվում է անձի ներհոգեկան լարվածությամբ և դեզադապտացիայի տարբեր դրսևորումներով, որոնք էլ հանգեցնում են ինքնասպանության աճի: 

Կարդալ ամբողջը...
Հայերեն     English     Русский